Loading...

medy15086

Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego

( 0 )
 Zdzisław Adach, Wioleta Brzenczek-Owczarzak, Irena Celejowa … Czytaj więcej
74,00 PLN66,60 PLN
+
  • Opis
  • Dane szczegółowe
  • Recenzje
  • Napisz recenzję

 Zdzisław Adach, Wioleta Brzenczek-Owczarzak, Irena Celejowa

  Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat wpływu wysiłku i treningu na ustrój zdrowego człowieka. Zasób wiadomości jest zgodny z programem nauczania na takich kierunkach studiów, jak wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia.  Elementy fizjologii wysiłku fizycznego są wykładane również na kierunku pielęgniarstwo, zdrowie publiczne i dietetyka.W książce omówiono główne zasady i formy treningu oraz metody oceny wydolności fizycznej. Znalazły się w niej także rozdziały poświęcone wysiłkowi: dzieci i młodzieży, osób w starszym wieku, kobiet (z uwzględnieniem okresu ciąży), osób niepełnosprawnych  ruchowo i cierpiących na różne choroby, a także wysiłkowi w różnych temperaturach otoczenia i w warunkach wysokogórskich. W publikacji omówiono również problematykę: treningu zdrowotnego, wpływu niedoboru aktywności ruchowej na organizm, dopingu, żywienia sportowców oraz genetyki w sporcie.Podręcznik, przygotowany przez zespół  doświadczonych nauczycieli akademickich, jest adresowany do studentów wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyki i rekreacji, a także do lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, trenerów sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego oraz osób zajmujących się rekreacją.

Spis treści

PRZEDMOWA
1. PODSTAWY FIZJOLOGII WYSIŁKU
1.1. Narząd ruchu
1.1.1. Mięśnie szkieletowe
1.1.1.1. Budowa
1.1.1.2. Czynność skurczowa mięśnia
1.2. Wykorzystanie tlenu przez ustrój ludzki
1.2.1. Przemiana materii
1.2.1.1. Podstawowa przemiana materii (PPM)
1.2.1.2. Całkowita przemiana materii (CPM)
1.2.1.3. Współczynnik oddechowy (RQ)
1.2.1.4. Deficyt tlenowy i dług tlenowy
1.2.2. Pobór tlenu w czasie wysiłku o stałym obciążeniu
1.2.3. Pobór tlenu w czasie wysiłku o wzrastającym obciążeniu; VO2max
1.2.3.1. Metody pomiaru VO2max
1.2.3.2. Czynniki determinujące VO2max
1.2.3.3. Wydolność fizyczna
1.3. Ocena obciążeń wysiłkiem
1.3.1. Skala Borga
1.3.2. Próg mleczanowy
1.3.2.1. Zastosowanie wyników pomiaru progu mleczanowego
1.3.3. MET
1.4. Źródła energii dla mięśni
1.4.1. ATP i fosfokreatyna
1.4.2. Substraty wewnątrzmięśniowe
1.4.2.1. Glikogen
1.4.2.2. Triacyloglicerole mięśniowe
1.4.3. Substraty krwiopochodne
1.4.3.1. Glukoza
1.4.3.2. Wolne kwasy tłuszczowe
1.4.3.3. Lipoproteiny osocza
1.4.3.4. Ciała ketonowe
1.4.3.5. Aminokwasy
1.4.4. Białka
1.4.4.1. Zapotrzebowanie na białko w czasie wysiłku
1.4.5. Amoniak
1.5. Wpływ treningu na wykorzystanie węglowodanów i tłuszczów
1.5.1. Trening wytrzymałościowy
1.5.2. Trening beztlenowy
1.6. Wpływ wysiłku na układ wewnętrznego wydzielania
1.6.1. Wprowadzenie
1.6.2. Wpływ wysiłku na stężenie hormonów we krwi
1.6.2.1. Adrenokortykotropina i hormony wydzielane przez korę nadnerczy
1.6.2.2. TSH i hormony wydzielane przez gruczoł tarczowy
1.6.2.3. Gonadotropiny i hormony wydzielane przez gruczoły płciowe (gonady)
1.6.2.4. Prolaktyna
1.6.2.5. Hormon wzrostu (GH)
1.6.2.6. Hormon antydiuretyczny (wazopresyna, ADH)
1.6.2.7. Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (sodopędny) (ANP)
1.6.2.8. Hormony wydzielane przez wyspy trzustki (wyspy Langerhansa)
1.6.2.9. Aminy katecholowe (adrenalina, noradrenalina)
1.6.2.10. Erytropoetyna
1.6.2.11. Leptyna
1.6.2.12. Oksytocyna
1.6.2.13. Parathormon i kalcytonina
1.6.2.14. Peptydy opioidowe
1.7. Wpływ wysiłku na układ krążenia
1.7.1. Wprowadzenie
1.7.2. Wysiłki dynamiczne
1.7.2.1. Objętość minutowa serca
1.7.2.2. Ciśnienie tętnicze
1.7.2.3. Wykonywanie wysiłku kończynami górnymi
1.7.2.4. Wpływ wysiłku na dystrybucję krwi w ustroju
1.7.3. Wysiłek statyczny a czynność układu krążenia
1.7.4. Krążenie płucne
1.7.5. Ekstrakcja tlenu w tkankach
1.7.6. Mioglobina
1.8. Wpływ treningu na układ krążenia
1.8.1. Częstość skurczów serca
1.8.2. Wielkość serca
1.8.3. Objętość wyrzutowa
1.8.4. Objętość minutowa
1.8.5. Naczynia krwionośne
1.8.6. Ciśnienie tętnicze
1.9. Wpływ wysiłku na układ oddechowy
1.9.1. Wprowadzenie
1.9.2. Wpływ wysiłku na wentylację płuc
1.9.3. Wpływ treningu wytrzymałościowego na wentylację płuc
1.10. Wpływ wysiłku na krew
1.10.1. Wprowadzenie
1.10.2. Wpływ wysiłku
1.10.3. Wpływ treningu wytrzymałościowego
1.11. Wpływ wysiłku na równowagę kwasowo-zasadową
1.12. Wpływ wysiłku na czynność nerek
1.12.1. Wprowadzenie
1.12.2. Wpływ wysiłku
1.13. Wpływ wysiłku na czynność przewodu pokarmowego
1.13.1. Wprowadzenie
1.13.2. Wpływ wysiłku
1.14. Wpływ wysiłku na układ odpornościowy
1.14.1. Wprowadzenie
1.14.2. Wpływ wysiłku
1.14.3. Wpływ treningu wytrzymałościowego
1.14.4. Cytokiny
1.15. Zmęczenie
1.15.1. Wprowadzenie
1.15.2. Zmęczenie obwodowe
1.15.2.1. Droga ruchowa
1.15.2.2. Przyczyny mięśniowe
1.15.3. Zmęczenie ośrodkowe
1.15.4. Przetrenowanie
2. PODSTAWY TRENINGU FIZYCZNEGO
2.1. Trening wytrzymałościowy
2.1.1. Metody treningu wytrzymałościowego
2.1.1.1. Metody treningu ciągłego
2.1.1.2. Metody treningu powtórzeniowego
2.1.1.3. Metoda treningu interwałowego
2.1.2. Wpływ treningu wytrzymałościowego na organizm
2.1.3. Wpływ treningu na ekonomikę wysiłku
2.1.4. Ocena wydolności tlenowej
2.1.4.1. Metody pomiaru maksymalnego poboru tlenu
2.2. Trening szybkości (wydolności beztlenowej)
2.2.1. Ocena wydolności beztlenowej
2.2.1.1. Test Margarii-Kalamena
2.2.1.2. Test ergometryczny "siła-szybkość" według Vande-walle'a
2.2.1.3. Test Wingate (Bar-Ora)
2.2.1.4. Stężenie kwasu mlekowego w ocenie wydolności beztlenowej
2.3. Trening ogólnorozwojowy
2.4. Trening siły mięśniowej
2.4.1. Rola treningu siłowego w utrzymaniu zdrowia
2.4.2. Trening siłowy u dzieci
2.4.3. Metody treningu siły i ich wpływ na organizm
2.4.3.1. Trening izometryczny (statyczny)
2.4.3.2. Trening dynamiczny
2.4.3.3. Elektrostymulacja mięśni (EMS)
3. WYSIŁEK FIZYCZNY I TRENING KOBIET
3.1. Wprowadzenie
3.2. Skład ciała
3.3. Metabolizm
3.4. Układ ruchu
3.5. Siła mięśniowa
3.6. Trening siłowy
3.7. Krew i układ krążenia
3.8. Układ oddechowy
3.9. Termoregulacja
3.10. Wydolność tlenowa
3.11. Cykl miesiączkowy a zdolność do wykonywania wysiłków wytrzymałościowych, szybkościowych i siłowych
3.12. Trening wytrzymałościowy
3.13. Zdolność do wykonywania wysiłków beztlenowych
3.14. Trening a zaburzenia cyklu miesiączkowego
3.15. Hormony a wysiłek
3.16. Wysiłek fizyczny i trening kobiet w ciąży
3.16.1. Rola hormonów płciowych w przebiegu ciąży
3.16.1.1. Progesteron
3.16.1.2. Estrogeny
3.16.1.3. Relaksyna
3.16.1.4. Somatomammotropina kosmówkowa
3.16.2. Uwarunkowania wysiłku podczas ciąży
3.16.2.1. Zmiany w składzie ciała oraz układzie ruchu
3.16.2.2. Wydatek energetyczny oraz zapotrzebowanie na tlen
3.16.2.3. Układ krążenia
3.16.2.4. Termoregulacja matki i płodu
3.16.3. Trening rekreacyjny w okresie ciąży i uzasadnienie jego stosowania
3.16.4. Wpływ treningu w okresie ciąży na zdolność do wykonywania wysiłków długotrwałych (wydolność tlenową)
3.16.5. Demineralizacja kości
3.16.6. Karmienie piersią
3.16.7. Ciąża a sport wyczynowy
3.16.8. Trening siłowy w okresie ciąży
4. WYSIŁEK FIZYCZNY I TRENING SPORTOWY W WIEKU ROZWOJOWYM
4.1. Rozwój ontogenetyczny (osobniczy) i czynniki rozwoju
4.2. Granice normy auksologicznej (rozwojowej)
4.3. Rozwój motoryczny w wieku rozwojowym
4.4. Odrębności reakcji układu krążenia i układu oddechowego u dzieci na wysiłek fizyczny
4.5. Sprawność i wydolność fizyczna u dzieci i młodzieży oraz metody ich oceny
4.6. Wydolność fizyczna i trening sportowy a rozwój dziecka
4.7. Wiek biologiczny a zwiększony wysiłek fizyczny
5. STARZENIE SIĘ A WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA CZŁOWIEKA
5.1. Starzenie się a skład ciała
5.2. Starzenie się a masa mięśni szkieletowych
5.3. Starzenie się a siła i moc mięśni szkieletowych człowieka
5.4. Starzenie się a maksymalny pobór tlenu
5.5. Trening fizyczny osób w starszym wieku
5.5.1. Trening siłowy
5.5.2. Trening wytrzymałościowy
6. WYSIŁEK FIZYCZNY W RÓŻNYCH TEMPERATURACH OTOCZENIA
6.1. Wprowadzenie
6.2. Podstawy termoregulacji
6.3. Wysiłek w wysokiej temperaturze otoczenia
6.3.1. Następstwa odwodnienia
6.3.2. Następstwa hipertermii
6.3.3. Profilaktyka zaburzeń cieplnych i poprawa zdolności do wysiłku
6.4. Wysiłek w niskiej temperaturze otoczenia
6.4.1. Fizjologiczna reakcja na zimno
6.4.1.1. Reakcje naczyniowe
6.4.1.2. Termogeneza
6.4.2. Adaptacja do długotrwałej ekspozycji na zimno
6.4.3. Wysiłek w zimnym powietrzu
6.4.4. Wysiłek w zimnej wodzie
6.4.5. Zdolność do wysiłku w niskiej temperaturze otoczeniu
6.4.6. Zagrożenia związane z wysiłkiem w niskiej temperaturze otoczenia
6.4.7. Zapobieganie wychłodzeniu
7. ZINTEGROWANA ODPOWIEDŹ USTROJU NA NIEDOTLENIENIE WYSOKOŚCIOWE
7.1. Wprowadzenie
7.2. Zmiana ciśnienia tlenu wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza
7.3. Hipoksja i hiperwentylacja wysokościowa - wpływ aklimatyzacji
7.4. Wymiana tlenu w płucach na szczycie Mount Everestu
7.5. Przesunięcia krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny
7.6. Konsekwencje kwasowo-zasadowe hipoksji wysokościowej
7.7. Wydolność fizyczna w warunkach wysokogórskich
7.7.1. Wysiłki krótkotrwałe o mocy maksymalnej
7.7.2. Wysiłki długotrwałe
7.8. Trening w warunkach wysokogórskich
8. WYSIŁEK i SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
8.1. Wprowadzenie
8.2. Specyfika zdolności wysiłkowej w procesie usprawniania
8.3. Testy czynnościowe i ich odrębności w przypadku osób niepełnosprawnych
8.4. Wybrane zagadnienia sportu osób niepełnosprawnych
8.4.1. Wydolność tlenowa osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
8.4.2. Rola i znaczenie wydolności beztlenowej w życiu codziennym oraz sportowej aktywności fizycznej osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym
8.4.3. Metody oceny wydolności beztlenowej mięśni kończyn górnych osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w warunkach laboratoryjnych
9. WPŁYW NIEDOBORU AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ (HIPOKINEZJI) NA USTRÓJ
9.1. Roztrenowanie i hipokinezja sportowców
9.1.1. Zapobieganie zmniejszaniu się VO2max i tolerancji wysiłku
9.2. Ograniczenie aktywności fizycznej i długotrwałe pozostawanie w pozycji leżącej przez osoby zdrowe
9.2.1. Objętość i skład płynów ustrojowych
9.2.2. Czynność układu krążenia
9.2.3. Nietolerancja ortostatyczna
9.2.4. Termoregulacja
9.2.5. Mięśnie szkieletowe
9.2.6. Metabolizm kości
9.2.7. Tolerancja węglowodanów
9.2.8. Układ odpornościowy
9.2.9. Zdolność do wysiłków fizycznych
9.2.10. Właściwości psychofizjologiczne
9.3. Przebywanie w warunkach mikrograwitacji
9.4. Hipokinezja a proces starzenia się
9.5. Zapobieganie skutkom hipokinezji
10. WYSIŁEK FIZYCZNY W WYBRANYCH CHOROBACH
10.1. Wprowadzenie
10.2. Aktywność fizyczna a choroba niedokrwienna serca
10.3. Aktywność fizyczna a otyłość
10.4. Aktywność fizyczna a cukrzyca
11. TRENING ZDROWOTNY
11.1. Wprowadzenie
11.2. Trening zdrowotny - efekty fizjologiczne
11.3. Trening zdrowotny - zalecenia
11.4. Kwalifikacja do treningu zdrowotnego
11.5. Trening zdrowotny - tolerancja wysiłku fizycznego i możliwość powikłań
12. WYSIŁEK FIZYCZNY A ŻYWIENIE
12.1. Współczesne poglądy na żywienie w sporcie
12.2. Specyfika żywienia sportowców w okresie treningów, zawodów i odnowy
12.3. Posiłki podczas treningów i zawodów - pora spożywania, częstotliwość i rodzaj
13. DOPING W SPORCIE
13.1. Wprowadzenie
13.2. Definicja dopingu
13.3. Reguły antydopingowe
13.4. Analiza środków dopingujących
13.5. Lista substancji i metod zabronionych w sporcie
13.6. Medyczne aspekty stosowania środków dopingujących
13.7. Steroidy anaboliczno-androgenne
13.8. Erytropoetyna
13.9. Insulina
13.10. Hormon wzrostu
13.11. Agoniści receptorów beta2-adrenergicznych
13.12. Diuretyki
13.13. Stymulanty
13.14. Narkotyki
13.15. Kanabinoidy
13.16. Glikokortykosteroidy
13.17. Beta-blokery (beta-adrenolityki)
13.18. Nieświadome użycie substancji dopingujących
14. PODSTAWY GENETYKI WYSIŁKU FIZYCZNEGO
14.1. Wprowadzenie
14.2. Geny warunkujące zdolność organizmu do wysiłku fizycznego
14.2.1. Gen ACTN3
14.2.2. Gen ACE
14.2.3. Gen BDKRB2
14.2.4. Gen PPAR-alfa
14.2.5. Gen MSTN
14.3. Doping genowy
SKOROWIDZ

 

Dane szczegółowe

Zdzisław Adach, Wioleta Brzenczek-Owczarzak, Irena Celejowa
Jan Górski
Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego
2015
294
miękka
978-83-200-4560-4
Wydawnictwo:
PZWL
Szerokość:
165 mm
Wysokość:
235 mm
Waga brutto:
0.43 kg
Lista recenzji:
Nikt jeszcze nie napisał recenzji ;(
Ocena: ( 0 )

Podziel się swoją opinią:

Między półkami

4 powody, dla których warto dodać nasion…

Pierwszy: Około 1/3 część nasiona chia to kwasy tłuszczowe, a wśród nich 60-64% stanowi a-linolenowy kwas tłuszczowy Omega-3. W nasionach obecny jest także kwas tłuszczowy Omega-6. Żadna odkryta do tej...

Czytaj więcej

Krzem – dlaczego warto go spożywać?

Podstawowe wiadomości o krzemie Krzem jest pierwiastkiem oznaczanym w układzie okresowym jako Si. W przyrodzie nie występuje w stanie wolnym, może łączyć się z tlenem tworząc dwutlenek krzemu. Krzem w postaci...

Czytaj więcej

Odkryj niesamowite korzyści zdrowotne ko…

Z tej książki dowiesz się, dlaczego produkty z kokosa określane są mianem naturalnych antybiotyków, których zakres działania przewyższa inne środki zwalczające czynniki chorobotwórcze, a przy tym nie wywołują skutków ubocznych.

Czytaj więcej

Logowanie

utwórz nowe konto